Om

Behöver du hjälp med att hantera stress bättre och få ett lugnare inre?

Jag arbetar med klienter både i enskilda samtal och i grupp. Metoden jag använder mig av i mitt coachande är ACT – Acceptance and Commitment Therapy, en metod vars syfte är att hjälpa dig att skapa ett meningsfullt och rikt liv. Detta genom att acceptera de delar av livet vi inte kan förändra och istället skaffa oss ett förhållningssätt till dessa. Stress kommer alltid vara en del av våra liv och är inte alltid av ondo utan kan också vara en motor och motivator. Vi behöver alltså hitta sätt att förhålla oss till stressen för att den inte ska göra oss sjuka eller lamslå oss.

Vägar till detta går genom:

Mindfulness  – att öva dig i att befinna dig här och nu, inte grubbla på det som varit eller oroa dig för det som ligger framför dig.

Andningsteknik – jag ger dig verktyg och praktiska övningar i hur andningen kan hjälpa dig med bland annat stressreducering, bättre sömn, förebygga smärta i kroppen eller ta hand om stressrelaterad smärta.

Stresscoachning – vi identifierar de delar i ditt liv som påverkar och stressar dig och tar gemensamt fram verktyg för dig att arbeta med och utifrån.

Allt detta med målet att du ska kunna bli ditt bästa jag. Vi träffas mellan 3-6 gånger och 50 minuter varje gång.

Jag erbjuder även en föreläsning på cirka 2 timmar kallad ”Bli stresskompetent”. Den passar bäst för grupper på upp till 20 personer (då med lite övningar) men kan även omarbetas och fungera för större grupper men då som en ren föreläsning.